Avis legal

L’usuari és coneixedor de la importància de llegir atentament aquestes advertències. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació completa dels termes i condicions presents en aquest avís legal.

Què és NaturActiva

NaturActiva és una empresa de turisme actiu.

De conformitat a la resolució de coordinació 1/2014 del Ministeri de Foment, cal considerar com empreses de turisme actiu aquelles dedicades a proporcionar, de forma habitual i professional, mitjançant un preu, activitats turístiques d’esbarjo, esportives i d’aventura que es practiquen servint-se bàsicament dels recursos que ofereix la pròpia naturalesa en el mitjà en què es desenvolupen, sigui aquest aeri, terrestre de superfície, subterrani o aquàtic, i a les que és inherent el factor risc o cert grau de destresa per a la seva pràctica.

NaturActiva (AIMA Natura SL) és una empresa de turisme actiu que ofereix activitats de lleure i turisme al medi natural. Aquestes activitats de lleure es concreten en sortides guiades al medi natural, tallers i formacions específiques de natura, muntanya i educació ambiental, i organització de colònies i estades amb pernocta per a alumnes d’escola i institut.

Identificació i Titularitat

En compliment de l’article 10 de la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Titular exposa les seves dades identificatives.

  • Titular: AIMA NATURA SL como responsable de NaturActiva
  • CIF: B09688706
  • Correu electrònic: info[arrova]naturactiva.cat
  • Lloc Web: naturactiva.cat

Lloc web naturactiva.cat

Finalitat

La finalitat del lloc web naturactiva.cat és informar i promocionar les activitats dutes a terme per AIMA NATURA SL. , així com la difusió de continguts web relacionats amb el lleure i el medi natural.

Condicions d’ús

La utilització del lloc web us atorga la condició d’Usuari, i implica l’acceptació completa de totes les clàusules i condicions d’ús incloses a les pàgines:

• Avís Legal

• Política de Privadesa

• Política de galetes

Si no estigués conforme amb totes i cadascuna d’aquestes clàusules i condicions, abstingui’s d’utilitzar aquest lloc web.

L’accés a aquest lloc web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el titular.

A través d’aquest lloc web, el Titular us facilita l’accés i la utilització de diversos continguts que el Titular o els seus col·laboradors han publicat per mitjà d’Internet.

A aquest efecte, vostè està obligat i compromès a NO utilitzar qualsevol dels continguts del lloc web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats pel Titular, d’altres usuaris o de qualsevol usuari de Internet.

Mesures de seguretat

Les dades personals que faciliti al Titular poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva al Titular, que assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb allò establert a la normativa vigent en protecció de dades.

No obstant això, ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, el Titular no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers que hi són continguts encara que el Titular posa tots els mitjans necessaris i pren les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.


Dades personals

Podeu consultar tota la informació relativa al tractament de dades personals que recull el Titular a la pàgina de la Política de Privadesa.

Continguts

El Titular ha obtingut la informació, el contingut multimèdia i els materials inclosos al lloc web de fonts que considera fiables, però, si bé ha pres totes les mesures raonables per assegurar que la informació continguda és correcta, el Titular no garanteix que sigui exacta , completa o actualitzada. El Titular declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió a la informació continguda a les pàgines d’aquest lloc web.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets del Titular o de tercers.

Els continguts del Lloc Web tenen únicament una finalitat informativa i sota cap circumstància s’han d’usar ni considerar com a oferta de venda, sol·licitud d’una oferta de compra ni recomanació per fer qualsevol altra operació, llevat que així s’indiqui expressament.

El Titular es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Lloc Web, els enllaços o la informació obtinguda a través del lloc web, sense necessitat de previ avís.

El Titular no és responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la utilització de la informació del lloc web o de la continguda a les xarxes socials del Titular.

Política de cookies

A la pàgina Política de Cookies podeu consultar tota la informació relativa a la política de recollida i tractament de les cookies.

Enllaços a altres llocs web

El Titular pot proporcionar accés a llocs web de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat exclusiva d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet on podrà ampliar les dades ofertes al lloc web.

Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació perquè visiteu les pàgines web de destinació, que estan fora del control del Titular, per la qual cosa Titular no és responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat que obtingueu en seguir els enllaços.

Així mateix, el Titular no respon dels links o enllaços ubicats als llocs web vinculats als quals li proporciona accés.

L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Titular i el propietari del lloc on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per part del Titular dels seus continguts o serveis.

Si accediu a un lloc web extern des d’un enllaç que trobeu al Lloc Web, heu de llegir la pròpia política de privadesa de l’altre lloc web que pot ser diferent de la d’aquest lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets estan reservats.

Aquesta pàgina web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, dissenys, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat del TITULAR o de tercers que li hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts.

Tot accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents: la reproducció, emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts o qualsevol altre ús que tingui finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense el consentiment previ exprés i per escrit de Titular.

Limitació de responsabilitat

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través d’aquest lloc web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica el Titular incorpora millores i/o canvis a la informació continguda i/o els serveis que pot introduir en qualsevol moment.

El Titular no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius sense perjudici que el Titular realitza tots els esforços per evitar aquest tipus d’incidents.

Titular declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la seva causa. Així mateix, el Titular no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència de les caigudes esmentades, suspensions temporals de fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que et pugui ser causat per causes alienes al Titular.

Abans de prendre decisions i/o accions amb base a la informació inclosa al lloc web, el Titular us recomana comprovar i contrastar la informació rebuda amb altres fonts.

El Titular no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació mostrada a les pàgines d’Internet de www.rutespirineus.cat.

El Titular rebutja qualsevol responsabilitat que derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d’actualitzar, eliminar-los, i de limitar o impedir l’accés quan ho consideri convenient.

Dret d’exclusió

Titular es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin qualsevol de les condicions d’aquest Avís Legal.

Jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola.

Sempre que no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que es puguin derivar del seu ús, les parts acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de la província de BARCELONA, amb renúncia expressa de qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre.

Contacte

En cas que tingueu qualsevol dubte sobre aquestes Condicions legals o vulgueu realitzar qualsevol comentari sobre aquest lloc web, podeu enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça info[arrova]naturactiva.cat

Condicions generals

Les presents condicions d’ús de la pàgina web regulen els termes d’accés i ús de naturactiva.cat, propietat de AIMA NATURA SL i correu electrònic info[arrova]naturactiva.cat, en endavant, “l’Empresa”, que l’usuari del web haureu d’acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des de la web.

L’usuari així com l’Empresa, propietària de la web, podran ser anomenats conjuntament com les parts. El mer accés o utilització de la web, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les condicions d’ús presents. La posada a disposició i ús de la web s’entén sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en aquestes condicions d’ús del web.

Informació i serveis

Els usuaris poden accedir a través del web a diferents tipus d’informació i serveis. La web es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de la informació i serveis oferts des de la web.

L’usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment el web pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol informació o servei. La web realitzarà els seus millors esforços per intentar garantir la disponibilitat i l’accessibilitat a la web. No obstant això, de vegades, per raons de manteniment, actualització, canvi d’ubicació, etc., podrà suposar la interrupció de l’accés a la web.

Obligacions de l’Usuari

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en aquest avís legal. De manera expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà el web de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’incompliment de les normes.

L’usuari s’obliga, en aquells casos que se li sol·licitin dades o informació, a no falsejar la identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’usuari accepta que la utilització de la web serà efectuada amb finalitats estrictament personals, privades i particulars. L’usuari no podrà utilitzar el web per a activitats contràries a la Llei, la moral i l’ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, l’emmagatzematge i/o la gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el web per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L’usuari s’obliga a indemnitzar i mantenir indemnes a la web per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front al web.